LOgo
Trang Chủ Giới Thiệu Blog Tìm kiếm
23:282024-05-23
Quảng cáo:

Nội dung:

Code HTML CSS chuẩn cho web/wap

Những thẻ html, css cơ bản và không thể thiếu cho mỗi trang web

HTML5 and CSS3

Mã chèn css:


Mã chèn Icon trên thanh tiêu đề trình duyệt:


Mã chèn ảnh:


Mã liên kết hình ảnh:


Mã chèn chữ chạy:


Trong mã ta có các thông số sau:
direction: hướng chuyển động của chữ gồm:left, right, up, down.
scrollamount: Tốc độ chuyển động của chữ

Mã chèn hình chạy:


Mã chèn liên kết chạy kèm script:


Mã chèn vùng gõ văn bản textarea:


Chia sẻ: SMS Zing Twitter Facebook

Exchanger
U-ON
c-stat
Sitemap.html Sitemap.txt Sitemap.xml
Hosting Miễn Phí

Some Web: Thanhgiang642.wordpress.com tailieu642.xtgem.com


Disneyland 1972 Love the old s