LOgo
Trang Chủ Giới Thiệu Blog Tìm kiếm
23:322024-05-23
Quảng cáo:

Nội dung:

Hiệu ứng cho chuột cực đẹp bằng css và javascript, share code hiệu ứng cho chuột

Hiệu ứng chữ chạy quang chuột
Đầu tiên vào file css chèn code sau :

/* Vòng tròn tiêu đề quanh chuột */
#outerCircleText {
/*Các tùy chọn*/
font-style: Regular;
/* Regular, Italic, Bold, Bold Italic */
font-weight: Regular;
/* Regular, Italic, Bold, Bold Italic */
font-family: Lucida Handwriting;
/* verdana, arial, Batang, Lucida Handwriting */
color: #FF0066;
/* Tùy chọn thêm */
/* Bắt buột - không được chỉnh sửa */
position: absolute;top: 0;left: 0;z-index: 3000;cursor: default;}
#outerCircleText div {position: relative;}
#outerCircleText div div {position: absolute;top: 0;left: 0;text-align: center;}
/* End Required */
/* End Circle Text Styles */Sau đó bạn tạo một file javascript tùy ý và dãn code sau:

Nếu muốn hiện hiệu ứng thì bạn kết nối file js của bạn với wap với lệnh sau:
<script type="text/javascript" charset="UTF-8" laguage="JavaScript" src="Link file js của bạn " ></script>

Tạo hiệu ứng chuột với css
Để tạo hiệu ứng chuột với css bạn copy code sau:

Hoặc bạn cũng có thể copy code css sau:Một lưu ý nhỏ là các hiệu ứng chuột chỉ phù hợp với máy tính và smartphone có hỗ trợ thôi nha!

«1234
Chia sẻ: SMS Zing Twitter Facebook

Exchanger
U-ON
c-stat
Sitemap.html Sitemap.txt Sitemap.xml
Hosting Miễn Phí

Some Web: Thanhgiang642.wordpress.com tailieu642.xtgem.com


XtGem Forum catalog